AİHM KARARINI KINIYORUZ

Basına ve Kamuoyuna

AİHM 2. Dairenin AİHM tarihinde 10 yıl gibi pek görülmeyen uzun bir süre sonra DİSK Emekli-Sen’in
18 Haziran 2008 tarihli başvurusunu, 18 Nisan 2018 tarihinde şikayetin ‘temelsiz olduğu’ ve
sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca reddedilmesi gerektiği sonucuna vararak, DİSK Emekli Sen’in
kapatılma kararına yönelik davasının oy birliği ile talebin kabul edilemez olduğunu karara bağlayıp, 17
Mayıs tarihinde taraflara Fransızca yazılı olarak tebliğ etti. AİHM daha önce aldığı ara kararda iki tarafı
uzlaşmaya davet etti.

AİHM 2. Daire başvuruyu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin örgütlenme özgürlüğü, yani 11. Madde
kapsamında inceleyerek hüküm oluşturdu. Halbuki başvuru sendika hakkının özü açısından
değerlendirilmelidir.

Biz Tüm Emekliler Sendikası olarak AİHM 2. Dairenin bu kararını protesto ediyoruz.
Gerek AİHM 2. Dairenin bu kararı, gerekse de Haziran 1995 tarihinde kurulan DİSK Emekli-Sen
üzerinde 22 Ağustos 1997 tarihinde Kadıköy Bölge İdare Mahkemesi üzerinden başlatılan ve artarak
günümüze kadar devam eden baskıların tamamı emeklilerin insanca yaşam talebi için
sendikalaşmasını durduramayacaktır.

Gün bir olma, diri olma, birlikte olma, güçlerimizi birleştirip, insanca yaşam mücadelemizi, sendika
hakkı için mücadeleyi yükseltme günüdür.

30.01.2019
TÜM EMEKLİ-SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU ADINA

Bir cevap yazın