1 MAYIS 2019 ULUSLARARASI BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Son derece adaletsiz şartlarda gerçekleşen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel seçimleri sonrası ülkemize 17 yıl sonra gelen Baharla 1 Mayısıbulunduğumuz her yerde alanlarda coşkuyla kutluyoruz.

Ülkemizde yıllardır en vahşi haliyle uygulanan Neoliberal politikalar sonucu gittikçe yoksullaştırılmaktayız. Emekliler olarak önce yoksulluk sınırının altına, şimdi de açlık sınırının altına indirildik. Sürekli bir önceki yılı arar hale getirildik. Çünkü iktidar üretime ve yatırıma dönük politikalar yerine  yıkım politikasında ısrar ederek üretim ve yatırımdan uzak durduğu için kullandığımız temel tüketim ürünlerinin fiyatları sürekli yükselmektedir.

Ülkede tarım ve hayvancılık bilinçli şekilde yok edilmektedir.

Cumhuriyet ile birlikte kurulan fabrikalar, kamu kurum ve kuruluşları yerli / yabancı kişi ve kurumlara peşkeş çekilmektedir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde devletin tüm imkanları iktidar bloğuna seferber edildi.

Terörist ,İllet,Zillet dedikleri milyonlarca yurttaşın vergileri ile finanse edilen TRT başta olmak üzere medyanın %95 inin tek taraflı yayınları ile sandığa gidildi.

İktidar sözcüleri sürekli muhalefet partilerine oy vermenin memlekette beka sorununa yol açacağı propagandasını yaptı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen halk anti demokratik baskılara, yoksullaşmaya, gerilim politikalarına karşı, demokrasiden, barıştan, bir arada ve insanca yaşamdan yana oy kullanıp, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere metropollerin büyük çoğunluğunu muhalefete verdi.

İşsizlik çığ gibi artmakta olup, gençler iş bulmaktan ümitlerini keser hale geldiler.

Adaletsiz seçim yarışına rağmen iktidar bloğunun oylarında düşme gerçekleşti.

Emeklilik hakkını kazandığı halde yasa geriye işletilerek emeklilik hakkı elinden alınan 7 milyon EYT li yurttaşımız ve biz 13 milyonumuz emekli toplam 20 milyon yurttaş olarak insanca yaşam talebimize duyarsız iktidara açlık sınırı altında bir yaşamı kabul etmeyeceğimizi, milli gelirden pay ve enflasyonun üstünde zam isteğimizi, intibak yasasının istediğimiz şekilde çıkarılmasını,  zamlara ve pahalılığa hayır dediğimizi her platformda ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz

İktidar tarafından beka tartışmalarıyla gizlenmeye çalışılan Ekonomik Krizartık can yakar hale geldi.  Krizin faturasının ‘Aynı gemideyiz’ söylemleriyle biz Emeklilerin ve Emekçilerin sırtına yıkılmaya çalışıldığı bir ortamda işçi sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs‘ın içeriğini boşaltmadan, anlamına uygun bir şekilde kutlanması önemlidir.

1 Mayısişçi sınıfının ve tüm emekçilerin sorunlarını ve çözüm yollarını tartıştığı, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini tespit ettiği gündür.

Tüm Emekli Sen 1 Mayıs2019’da  ‘’TÜRKİYENİN BÜTÜN EMEKLİLERİ BİRLEŞİN’’ ve ‘’İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ’’  iki temel sloganımızla alanlarda olacağız.

EYT li yurttaşların magduriyetinin giderileceği yasanın çıkması için,

Emekli sendikaları statü yasasının bir an önce çıkması için,

Tüm Emekliler Sendikası olarak her platformda ısrarcı olacağımızı 1 Mayıs2019’da yineliyoruz.

Tüm Emekli Sen olarak bu 1 Mayıs’ı Emek örgütleri ve tüm toplum kesimleriyle birlikte kutlarken bir gerçeğinde unutulmaması için altını çiziyoruz.

Sermaye sınıfı ve işçi sınıfının tarih sahnesine çıkmasıyla İngiltere, Fransa ve Almanya ve diğer ülkelerde sınıf savaşları başladı.  Örgütlü olan işçi sınıfı mücadele gücüyle Burjuvaziye işçi ve emekçilerin 1 Mayısı  ülkenin en önemli meydanında kutlamayı kabul ettirdi.

Sermaye sınıfı, Türkiye işçi sınıfının 60 lı yıllarda kavuştuğu nispi haklara dahi tahammül göstermediği gibi Taksim 1 Mayısalanında önce 100.000, sonra 500.000 kişi ile 1 Mayıs kutlanınca, bir daha ki kutlamada alanda 1 milyon emekçi olacağını hesaplayıp, işçilerin bir sınıf olduğunun bilincine varacağından ürküp 1 Mayıs1977de  alanı  kontrgerilla tarafından kana bulayarak 1 Mayıs  alanını yasaklayarak unutturmaya çalışıyor.  Türkiye’nin en önemli meydanı Taksim meydanıdır ve yüz binlerin katılımı ile 1 Mayısalanı olarak ilan edilmiştir.  İşçi sınıfının tüm dünyada  kabul ettirdiği gibi Türkiye’de de en önemli meydan hiç bir bahanenin arkasına sığınılmadan 1 Mayıskutlamalarına açılmalıdır.

Her 1 Mayısyaklaştığında Taksim 1 Mayısalanıdır diye hatırlatmamız sınıf bilincimiz gereğidir.

Biz emekliler çalışma yaşamımızda 1 Mayısuluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü coşkuyla kutladığımız gibi sınıfımızın bayramını emekliliğimizde de içeriğine uygun şekilde kutlamaya devam edeceğiz.

Tüm Emekli Sen olarak bu 1 Mayıs’ta da Tüm Şube ve Temsilciliklerimizle bulunduğumuz her yerde Emek Örgütleri ve Demokrasiden yana  toplum kesimleriyle alanlarda olacağız.   NİSAN 2019

 TÜRKİYENİN BÜTÜN EMEKLİLERİ BİRLEŞİN….

İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ….

TÜM EMEKLİ SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Bir cevap yazın