EMEKLİLER SENDİKASI; TOPLU TAŞIMA HAKKIMIZDIR

Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi üye ve yöneticilerinin katılımyla sendika binasında gerçekleşen açıklamayı Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu yaptı.

Şehirlerdeki Toplu taşıma araçlarının kullanım yoğunluğu öne sürülerek, Sendika üyeleri başta olmak üzere  önemli bir emekli çoğunluğunun kullandığı bu hakkın kullanımını daraltmaya yönelik çabaların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şube başkanı Adil Alaybeyoğlu, “60 yaş ve üzeri kişilere indirimli, 65 yaş ve üzeri kişilere ücretsiz olan, kamuya ait araçlardan şehir içi ulaşımında yararlanma hakkına kısıtlama getirilmek isteniyor” dedi.

“Gerçekleşmesi Halinde Kabul Edilemez”

Alaybeyoğlu, “Basında yaygın bir şekilde yer alan ve yalanlanmayan haberlere göre, AKP’nin yasalaşmak üzere hazırladığı taslak metninde emlak vergilerine, suya, çevre temizlik vergisine, konut sigortasına, motorlu taşıtlar vergisine zamlar öngörülüyor. Bunların yanı sıra 60 yaş ve üzeri kişilere indirimli, 65 yaş ve üzeri kişilere ücretsiz olan, kamuya ait araçlardan şehir içi ulaşımında yararlanma hakkına kısıtlama getirilmek isteniyor. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının, 812002 tarihli 4736 sayılı kanuna dayanarak ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinin 6.maddesinin 3. fıkrasında, ‘’kişiler gerekli belgeleri ibraz etmek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlandırılır. Toplu taşıma hizmetini sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili kolaylaştırıcı tedbirler alır’’ denmektedir. Açıktır ki; kolaylaştırıcı tedbirleri almakla görevlendirilen idarenin, şimdi toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk ve sıkışıklığı bahane ederek, Tüm emekliler sendikamızın üyelerinin önemli çoğunluğunun kullandığı bu hakkın kullanımını daraltmaya yönelmesi kabul edilemez. Ücretsiz ve indirimli ulaşım hakkının yaşa bağlı olmaksızın tüm emeklilere ve emeklilikte yaşa takılanlara tanınması gerekirken, kısıtlı kullanımının bile sınırlanması hak gaspıdır. Yeme, içme, barınma, ısınma gibi; ulaşım da en temel insan haklarından biridir ve kamu otoritesi bu hakkın güvenli ve ulaşılabilir olmasını sağlamak zorundadır. Bilindiği gibi indirimli ve ücretsiz ulaşım toplu taşıma yapan kamu araçlarında uygulanmaktadır” dedi.

“İNDİRİMLİ VE ÜCRETSİZ ULAŞIM LÜTUF DEĞİL HAKTIR”

Alaybeyoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun toplu taşımayı kullanması daha fazla teşvik edilmelidir, yani var olan uygulamayı sınırlandırmak değil, tüm emeklileri ve emeklilikte yaşa takılanları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak esas olmalıdır. Bu hakkın yaygınlaşması sağlandığında, ulaşımda dışa bağımlılığı pekiştiren otomobil sahipliği gereksinimi azalacak, çevreye, doğaya daha az zararlı bir yöntem tercih edilmiş olacaktır. Sizin göreviniz, hak kısıtlamak değil, lastikli araçların ve otobüslerin yerine raylı sistemleri çoğaltmak, bunları en geniş nüfusun hizmetine en ucuz şekilde sunmaktır. İndirimli ve ücretsiz ulaşım, lütuf değil haktır, insanlar bunu nasıl kullanacaklarını emin olun ki, sizden daha iyi planlamaktadırlar.

Bu emekçiler, zorunluluk olmadıkça sıkışık saatleri değil, daha rahat saatleri zaten tercih ediyorlar. Biliyor musunuz ki, bedavacı diye göstermeye çalıştığınız bu insanların önemli bir kısmı ek iş yapmak zorunda kalıyorlar.

Çünkü onlara emekliliklerinde rahatça geçinebilecekleri, hak ettikleri maaşları vermiyorsunuz, her yıl bütçelerine yeni tırpanlar atıyorsunuz. Bizler siyasal iktidarın söylediklerine değil yaptıklarına bakarak karar veriyoruz, yirmi yıla yaklaşan iktidarınızda uygulamış olduğunuz ranta dayalı ulaşım politikanızla çözümsüz bıraktığınız sorunların faturasını emeklilere çıkarmayın.

Kaynak: https://www.sehirsenin.net/mobil/haber/emekliler-sendikasi-toplu-tasima-hakkimizdir-207.html