KORONAVİRÜS SALGINI HAKKINDA KRİZ MASASI KURULAMASI

Sayı: 135/2020 19.03.2020
Konu: Kriz masası kurulması
ŞUBE ve TEMSİLCİLİKLERİMİZE

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden bu yana salgından en fazla etkilenecek olan toplumsal kategorinin 60 yaş üstü ve kronik bir rahatsızlığı olan kişiler / gruplar olduğu sağlık otoriterlerince defalarca vurgulanmıştır.
Tanımı ve örgütsel yapısı gereği bu kategorinin temsilini yerine getiren ve üyeleri ağırlıklı olarak bu gruptan olan sendikamızın salgından en fazla etkilenecek kurum olması ihtimal dahilindedir.

Buradan hareketle salgından etkilenen üyelerimizin, gerek sağlık açısından gerekse de ortaya çıkan sıkıntılardan (evden çıkamama, yeterli gıda ve besine ulaşamama, sağlık hizmeti alamama vb. ) etkilenip yaşayacakları mağduriyetleri gidermek ya da en aza indirmek, zararları telefi çabası içinde olmak Sendikamızın temel görevlerinden biridir. Bu görevi yerine getirmenin temel yöntemi de bir dayanışma ilişkisi ve ağının oluşturulmasıdır.

Siyasal iktidarın Cumhurbaşkanı eliyle dün açıkladığı tedbirler esasen emekçilere, emeklilere, yaşlılara ve mağdurlara değil, işveren ve sermayeye destek olmaya dönük tedbirlerdir. Bu nedenle üyelerimizin derdine bir nebze olsun derman olma, çözüm bulma konusunda bir dayanışmanın kendimiz tarafından oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir.

Bu çerçevede bir değerlendirme yapan Merkez Yürütme Kurulumuz salgın süresince görev yapacak bir “Kriz Masası” oluşturmaya karar vermiştir. Buna ilişkin esaslar şöyledir:

  • -Aşağıda isim ve telefonları yazılı olan kriz masası şube ve temsilciliklerimizle koordineli olarak çalışacaktır.
  • -Şube ve temsilciliklerimiz, üyelerinden birine korona teşhisi konulması halinde durumu derhal kriz masasına bildirecektir.
  • -Teşhis konulan üyemizin tedavi süreci şube ve temsilciliklerimiz tarafından aksatılmadan takip edilecektir.
  • -Evden çıkmaması gereken üyelerimizle iletişime geçilerek ihtiyaçları tesbit edilecek ve bu ihtiyaçların giderilmesi için kamu kaynaklarına ve yerel yönetimlere başvurularak çözüm için zorlanacaktır.
  • -Kamu kaynakları ve yerel yönetimler aracılığıyla çözülemeyen sorunlar için kriz masası dayanışma ilişkisi oluşturmaya ve sorunu çözmeye gayret ve çaba gösterecektir.
  • -Bir zorunluluk olarak ücretli olarak ikinci bir işte çalışan üyelerimizin durumu, işverenlerle görüşülerek, ücretli izin, yarım gün çalıştırma, hijyen koşullarına uygun çalıştırma gibi yöntemlerle çözülme cihetine gidilecektir.
  • -Bütün bu çalışmalar ve girişimler aynı zamanda kriz masasına aktarılarak çözümün bir parçası olarak devreye girmesi sağlanacaktır.
  • -Kriz Masasında biriken bilgiler genel bir değerlendirme çerçevesinde düzenli aralıklarla basınla ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Şube ve Temsilciliklerimize çalışmalarında kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

İshak Kocabıyık                                                                   Salman Hürkardeş
Genel Sekreter                                                                      Genel Başkan

Salman Hürkardeş 0532 3243017
İshak Kocabıyık 0533 2127775
Haydar Pınarbaşı 0505 3845079
Ahmet Çağrıtekinci 0505 4128194