Basına ve Kamuoyuna: Siyasi iktidarın fırsatçılık sayılacak bu tutumdan kaçınması bütün toplumu rahatlatacaktır

Basına ve Kamuoyuna

Siyasi iktidar, koronavirüs salgınına karşı bir önlem olarak ceza yasasında infaz değişikliğini gündeme getirmiş ve böylelikle nerdeyse 2 misli dolu olan cezaevlerini boşaltmak istemektedir. Ancak salgına karşı alınan diğer önlemlerde de olduğu gibi, bu önlem de mağduriyeti ve eşitsizliği artırıcı, kamu vicdanını yaralayan, ötekileştiren ve mutlu azınlığa hizmet eden unsurlarla gizlenmektedir. Asıl amacın cezaevlerini boşaltmak olmadığı açıktır. Siyasi iktidarın salgınla mücadele adı altında yapmayı düşündüğü düzenleme yandaşlarını kayırmadan başka bir şey değildir. Bu konuda sendikamızın görüşleri şöyledir:

  • İnfaz düzenlemesinden daha çok adil ve adaletli, evrensel hukuk ilkelerine uygun bir yargılama sistemi ülkemizin temel ihtiyacıdır.
  • Buna uygun olmayan bütün yargılamalar sonuçları ile iptal edilmeli yok sayılmalıdır.
  • İnfaz düzenlemesi ile en başta yaşlı ve hasta mahpuslar ile çocuklar ve çocuklu kadınlardan başlayan bir değişiklik yapılmalıdır.
  • Yüz kızartıcı, tecavüz, uyuşturucu satışı, kadın cinayeti, çocuk tacizi gibi suçlar kesinlikle düzenlemenin dışında kalmalıdır.
  • İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar, katliam suçları zamanaşımına tabii olmadığı gibi infaz indirimi ve af ile de serbest bırakılamaz. Bunun dışında yapılacak düzenleme IŞİD katillerinin serbest bırakılması demektir. Suruç, 10 Ekim Gar Katliamı faillerinin serbest kalması demektir.
  • İnfaz düzenlemesinde TMK mucibince tutuklananlar, hüküm giyenler yer almalıdır.
  • Siyasetçiler, milletvekilleri, gazeteciler sadece işleri gereği yaptıkları faaliyetlerden dolayı cezaevlerindedirler. İnfaz düzenlemesinde bunlara da yer verilmelidir.

Salgın bir başka toplumsal yara ve zedelenme ile önlenemez. Eğer bu uyarılarımız dikkate alınmazsa ne yazık ki toplumsal vicdanımız onulmaz yaralar alacaktır. Siyasi iktidarın fırsatçılık sayılacak bu tutumdan kaçınması bütün toplumu rahatlatacaktır.

Saygıyla duyururuz. 27 Mart 2020

 

Tüm Emekli Sen

Merkez Yürütme Kurulu