KURULLAR

2020 KURULLARIMIZ
TÜM EMEKLİ SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU
Genel başkan  Salman Hürkardeş
GSM:0532 324 3017 Mail: s.hurkardes@hotmail.com
Gen. Sekreter İshak Kocabıyık
GSM: 0533 212 7775 Mail: ishakkocabıyık@gmail.com
Gen. Mali Sek  Melek Güreş
Gen. Örg ve Eğit Sek Haydar Pınarbaşı
GSM: 0505 384 5079 Mail: h.pinarbasiddm@gmail.com
Gen. Hukuk ve Toplu söz. Sek Ali Sürücü
GSM: 0532 395 1755     Mail: ali1958surucu@hotmail.com
Gen. Sos Güvenlik ve Sağ. Sek  Ahmet Çağrıtekinci 
Gen. B-y H il ve Arş Sek Ahmet Özdemir
Gen. Kadın Sekreteri Özcan Karakuş Erdoğan 
Gen. Dış İlişkiler Sek Mukaddes Tunca
DENETİM KURULU
Mehmet YILDIRIM
ALİ ÜNÜVAR
Birsen KİPER
DİSİPLİN KURULU
Z. Fusün SARSILMAZ
İsmet TUNABOYLU
Fatma BARUN
HUKUK
Cemalettin GÜRLER
2018 KURULLARIMIZ
MERKEZ YÜRÜTME KURULU
Genel başkan: Salman Hürkardeş
GSM: 0532 324 3017
Genel Sekreter: Ali Sürücü
GSM: 0532 395 1755
Genel Mali Sekreter: Hüseyin Demirton
GSM: 0532 654 6795
G. Örg-Eğt. Sekreteri: İbrahim Yılmaz
GSM: 0507 117 5543
G. Hukuk-TİS Sek: Hüseyin Gül
GSM: 0533 520 1662
G. Sosyal Güv. Sağ Sek: Vedat Şerifoğlu
GSM:  0551 390 4647
G. Bsn. Ya. Hlk.İlş Arş Sek: Mahmut Öktem
GSM:  0531 315 6333
G. Kadın Sekreteri: Melek Güreş
GSM:  0535 846 1595
G. Dış iliş Sekreteri: Bahise Pirim
GSM:  0537 830 4234
GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU
BAŞKAN    :   SULTAN AKTAŞ          GSM:     0532 764 9341
SEKRETER :   HALİL ÖZHAN            GSM:    0534 762 9629
ÜYE            :  ZELİHA AYDOĞUŞ     GSM:     0507 578 0549
GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU
BAŞKAN      :  FİLİZ GÜNDÜZ          GSM:    0543 327 6717
SEKRETER  : VASFİ ÇUBUKÇUGİL   GSM:    0539 652 7743
ÜYE             : MUKADDES ÖZŞEN   GSM:    0505 516 0609